Aanbod voor scholen

Onze leerling- en onderwijsondersteuning op maat is zowel op leerling als op leerkracht niveau in te zetten. 

  • Wij werken vraaggericht en stimuleren samenwerking met ouders en verzorgers.
  • Arrangementen
  • Coaching (on the job) ook bij startende leerkrachten
  • Ondersteuning bij klassenmanagement
  • Mindfulness voor leerkrachten
  • Verzorgen van workshops
  • Remedial Teaching
  • Ondersteuning van intern begeleiders
  • Wij werken volgens de richtlijnen van de samenwerkingsverbanden.