Goed onderwijs is de sleutel naar succes.

Opmaatondersteuning vindt dat elk kind het verdient om het beste onderwijs te krijgen en gestimuleerd wordt om het beste uit zichzelf te halen.

Het gaat erom dat je leerlingen zover krijgt dat zij echt gemotiveerd raken.

Dit leidt tot plezier en groei!

Opmaatondersteuning

Zelfvertrouwen, plezier en groei zorgen ervoor dat kinderen kunnen opgroeien tot trotse en 

zelfstandige volwassenen.

 

Om kinderen hierbij te ondersteunen hebben wij Opmaatondersteuning in het leven geroepen.

Actieve, resultaatgerichte en betaalbare leerhulp, voor alle kinderen.

Wij richten ons met name op de verschillende aspecten van taal en rekenen.

Denk bij taal aan begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en woordenschat.

Bij het rekenen bieden wij aandacht aan de verschillende domeinen zoals breuken, redactiesommen, tijd meten en geld rekenen.

op maat ondersteuning

Leerling aanmelden

Leerondersteuning

Daarnaast bieden wij aandacht aan sociale vaardigheden, weerbaarheid en taakaanpak. 

Samenwerken, omgaan met verschillen en het ontwikkelen van het empathisch vermogen zijn voorbeelden. 

Leerondersteuning en het  versterken van deze vaardigheden helpt kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Bijlessen in een kleine groep zijn vaak al voldoende om de basis te verstevigen. Soms  is intensievere  begeleiding beter op zijn plaats.  Wij bieden daarvoor privéles.  Wij leveren ondersteuning op maat zodat kinderen krijgen wat zij nodig hebben!

"Eruit halen wat erin zit en al je talenten kunnen ontdekken én ontwikkelen, daar gaan we voor!

Actief leren is een belangrijk speerpunt bij Op maat ondersteuning.

Leerlingen worden gestimuleerd om op verschillende manieren in beweging te komen.

Lopen, springen, klappen  of rennen, met deze ondersteunende bewegingen wordt leren leuker en het geleerde beklijft beter.  Deze werkvormen wisselen we af met het trainen van de concentratie en aandacht. En dát zien wij ook terug aan de schoolresultaten!

  Kinderen met zelfvertrouwen:

 • hebben meer plezier op school
 • zijn blijer 🙂 en lachen vaker
 • hebben meer vrienden en vriendinnen
 • hebben minder problemen op school
 • zijn minder vaak ziek
 • durven vragen te stellen
 • geloven in zichzelf
 • weten wat ze kunnen
 • gaan makkelijker een uitdaging aan
 • grijpen hun kansen
 • gebruiken hun maximale capaciteit
 • bereiken meer in het leven